Hvad er en godkendelseskode?

 • En godkendelseskode er en unik kode, som en person bruger på vegne af en NGO, der er blevet godkendt af TechSoup Danmark. Koden bruges til at få adgang til produkter og services, der er beregnede til NGO’er.

 • Når en godkendelseskode bliver brugt korrekt, betragtes NGO’en som godkendt af udbyderen af servicen eller produktet i den periode, hvor der kan ansøges om programmet.

 

Hvordan ser en godkendelseskode ud?
En godkendelseskode ser nogenlunde sådan ud 123a4567@MyNGOname

Hvordan får jeg en godkendelseskode?

 • Godkendelseskoder kan udelukkende skabes af TechSoup Danmark-brugere og kan kun gives til personer, som er berettigede til at repræsentere organisationen.

 • Fordi en godkendelseskode udløber efter 60 dage, er det bedst kun at skabe dem, når de skal bruges.

 • Hvis du er den fra din organisation, der er oprettet som bruger på TechSoup Danmark:

 1. Log ind <insert hyperlink> på din TechSoup Danmark-konto.

 2. På Min konto-siden skal du gå til den fane, der hedder Godkendelseskode.

 3. Klik på Tilføj en ny kode.

 4. Angiv fornavn, efternavn og mailadresse på den person, som skal bruge denne kode.

  Vigtigt! Dette skal være en person, der har tilladelse til at handle på din NGO’s vegne. Det kan fx være en ansat, en frivillig, et bestyrelsesmedlem eller en konsulent, som din NGO er vidende om handler på vegne af den. Skab ikke en godkendelseskode til en, der ikke er autoriseret til at handle på din NGO’s vegne.

 5. Klik på Tilføj ny kode. Din nye godkendelseskode fremkommer.

 6. Hvis du har skabt godkendelseskoden for selv at bruge den:

  1. Kopier godkendelseskoden.
  2. Indsæt  godkendelseskoden der, hvor du oprindeligt blev bedt om det.

 1. Hvis du skabte godkendelseskoden til en autoriseret repræsentant for din NGO:

  1. Kopier godkendelseskoden.

  2. Indsæt den i en mail til den autoriserede repræsentant.
  3. Den autoriserede repræsentant kan efterfølgende indsætte godkendelseskoden der, hvor den oprindeligt blev efterspurgt.

    

    

    

Hvis du ikke er den fra din organisation, der er oprettet som bruger på TechSoup Danmark:

 1. Det er nødvendigt for dig at kontakte TechSoup Danmark-brugeren i din organisation og bede denne skabe en godkendelseskode til dig.

  Der vil kun blive skabt en godkendelseskode til dig, hvis du har tilladelse til at handle på vegne af din  NGO.

   

 

 1. Hvis din organisation endnu ikke er blevet godkendt af TechSoup Danmark:

 1. Skal du først gennemgå denne registreringsproces 

 2. Når din NGO er blevet godkendt, og det er blevet bekræftet, at den opfylder de efterspurgte kriterier, vil du være i stand til at skabe en godkendelseskode ved at følge de skridt, der er beskrevet oven for.

 Hvad gør jeg, når jeg har fået en godkendelseskode?

 1. Før du kan få adgang til services eller produkter designet til NGO’er, vil virksomheder, der samarbejder med TechSoup Danmark, bede dig indsætte en godkendelseskode for at bevise, at din organisation er godkendt.

 2. Kopier koden fra din TechSoup Danmark-konto og indsæt den der, hvor den bliver efterspurgt.Hvor ofte skal jeg bruge en godkendelseskode?

 • For de fleste produkter og services vedkommende vil du kun skulle bruge godkendelsesskoden en gang. Nogle services vil dog bede dig om en kode mere end en gang i processen.

 • Du kan bruge den samme godkendelseskode hos flere udbydere, indtil koden udløber.Hvornår udløber min godkendelseskode?

 • Enhver godkendelseskode har en levetid på 60 dage.

 • Fordi godkendelseskoder udløber efter 60 dage, er det bedst at skabe dem, når de skal bruges. 

 • Din kodes udløb påvirker ikke dine eksisterende produkter eller donationer. Hvis du fx bruger en kode til at få adgang til et produkt, og koden efterfølgende udløber, påvirker det ikke det faktum, at din organisation er blevet betragtet som godkendt af produktets udbyder.

 

Hvad gør jeg, hvis en godkendelseskode udløber, før den er blevet brugt?

 •  
  • En TechSoup Danmark-bruger kan opdatere en godkendelseskode, der er udløbet.

  • Når man opdaterer en godkendelseskode, der er udløbet, bliver den eksisterende kode erstattet med en ny kode med en levetid på 60 dage.

 • Hvis du er TechSoup Danmark-kontoindehaveren:

1. Log dig ind  på din TechSoup Danmark-konto.

2. På siden Min konto, klik på fanen Godkendelseskode.

3. Find den udløbne kode i listen (navn og mailadresse på den person, du oprindeligt skabte godkendelseskoden til, står ved siden af den).

4. Klik på Opdater. Godkendelseskoden bliver derefter opdateret automatisk.

5. Hvis du har opdateret en godkendelseskode til egen brug:

 1. Kopier godkendelseskoden.

 2. Indsæt godkendelseskoden der, hvor den oprindeligt blev efterspurgt.

6.  Hvis du har opdateret koden, så den kan bruges af en autoriseret repræsentant for din NGO:

 1. Kopier godkendelseskoden.

b. Sæt den ind i en mail til den autoriserede repræsentant.

c. Den autoriserede repræsentant kan efterfølgende indsætte godkendelseskoden der, hvor den oprindeligt blev efterspurgt.

Hvis du ikke er TechSoup Danmark -kontoindehaveren, så kontakt vedkommende og bed om at få din godkendelseskode opdateret.

Hvor mange godkendelseskoder kan jeg have?

Hvis du har tilladelse til at handle på vegne af din NGO, er der ingen grænser for, hvor mange koder, du kan have.

Hvorfor kan jeg få en ny godkendelseskode?

 • TechSoup Danmark-kontoindehaveren vælger selv, om han eller hun vil opdatere en godkendelseskode, der er udløbet, eller skabe en ny.

 • Kontoindehaveren kan fx vælge at skabe en ny godkendelseskode, i stedet for at opdatere en eksisterende, hvis den nye kode skal bruges til at ansøge om et andet produkt eller en anden service.

Kan flere personer i min NGO have godkendelseskoder?

 • Ja. Du kan skabe godkendelseskoder til alle, der har tilladelse til at handle på vegne af din NGO, når de skal have adgang til et produkt eller en service, der kræver en kode.

 • Fordi godkendelseskoder udløber efter 60 dage, er det bedst kun at skabe dem, når de skal bruges.  

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow