Microsoft Discount

Browse Products
 • Antal:
  • Organisationer kan bestille et ubegrænset antal Microsoft Discount-produkter.
  • Bestillinger på Microsoft Discount-produkter skal indeholde mindst fem licenser. De fem licenser kan være for det samme produkt eller en kombination af forskellige produkter. Dette krav frafaldes for følgende produkter:
   • BizTalk Server Standard (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (Discounted)
   • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • System Center Datacenter (Discounted)
   • System Center Standard (Discounted)
   • Visual Studio Enterprise with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Professional with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Test Professional with MSDN (Discounted)
   • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (Discounted)
   • Windows Server Datacenter (Discounted)
   • Windows Server External Connector License (Discounted)
 • Budget: Organisationer med et hvilket som helst driftsbudget kan godkendes til at deltage i dette program.
 • Berettigede organisationstyper: Microsoft Discount-programmet er for almennyttige organisationer, hvis formål er til gavn for lokalsamfundet. Dette kan omfatte organisationer med følgende formål:
  • Hjælp og støtte til fattige
  • At fremme uddannelse
  • At styrke den sociale velfærd
  • Kulturbevarende aktiviteter
  • Bevarelse eller genoprettelse af miljøet
  • At fremme menneskerettighederne
  • Etableringsstøtte til civilsamfundet
 • Ikke-berettigede organisationstyper: Ikke alle almennyttige organisationer er berettigede til deltagelse i Microsoft Discount-programmet. Ikke-støtteberettigede organisationer inkluderer følgende:
  • Statslige organisationer eller institutioner.
  • Uddannelsesinstitutioner, herunder grundskoler, gymnasiale uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner, universiteter og handelshøjskoler.
  • Organisationer inden for sundhedsvæsenet, herunder hospitaler, sundhedsnetværk, sundhedsforsikringer, sundhedsydelser på ambulatorier, hjemmehjælp og –støtte, sundhedsforskning samt laboratorier. Undtagelser herfra er uafhængige nonprofit-organisationer med følgende formål: lokalsamfunds-, adfærds- og kvindeklinikker, hospices, akuttjeneste og redning samt blod-, væv- og organbanker .
  • Organisationer for profession og handel.
  • Professionelle eller semi-professionelle sportsorganisationer.
  • Politiske organisationer, fagforbund og lignende.
  • Refurbishers, der installerer software på maskiner, der er blevet istandsat med henblik på distribution eller donation til nonprofits og skoler. Besøg venligst Registered Refurbisher Programme.
  • Folkebiblioteker
  • Biblioteker, der ikke er folkebiblioteker, herunder private biblioteker, skolebiblioteker, specialbiblioteker, militærbiblioteker samt biblioteker i offentlige styrelser.
 • Vilkår: Organisationer, der forespørger Microsoft-produkter, skal acceptere de til enhver tid gældende vilkår.
 • Ændringer: Microsoft forbeholder sig ret til at udvide eller ændre disse vilkår for berettigelse på ethvert tidspunkt og uden varsel.
 • Anti-diskriminationspolitik: Microsoft værdsætter og respekterer individuelle og kulturelle forskelle og forpligter sig til at tilbyde et inkluderende miljø, der er velkommende og fri for diskrimination. Derfor kan organisationer ikke deltage i dette program, hvis de har en politik om eller til formål at diskriminere i ansættelse, aflønning, forfremmelse, fyring, pension, efteruddannelse, programmer og/eller services baseret på race, hudfarve, køn, nationalitet, religion, alder, handicap, kønsidentitet eller –udtryk, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller veteranstatus. Den eneste undtagelse fra denne politik er religiøse organisationer, som er undtaget fra de love, der forbyder en sådan diskriminering.
 • FAQ: For yderligere information om Microsoftsressourcer til nonprofits og vilkår for berettigelse, se Microsofts  Nonprofit FAQ.
 • Produktdistribution:
  • Produkter under dette program bliver udelukkende distribueret til berettigede organisationer, ikke individer.
  • Produkter er udelukkende beregnet til anvendelse for lønnede ansatte i organisationen samt ulønnede, fuldtidsækvivalente (FTE) ansatte, der har væsentlige daglige ledelsesmæssige, operationelle og fiduciære ansvarsområder, og som ikke anvender licenserne til at generere personlig indtægt. Frivillige, medlemmer og brugere i organisationen er ikke berettigede til at modtage nonprofit-licenser og –abonnementer.
  • Modtagende organisationer må ikke overføre eller videresælge Microsoft-produkter til andre organisationer, herunder partnerskabsorganisationer eller juridisk selvstændige søsterorganisationer.
  • Microsoft-produkter må ikke installeres på computere, der bortgives eller sælges til andre organisationer eller individer, ej heller som led i et velgørende program.
 • Refusioner og returneringer:
  • Hvis du vil returnere eller bytte de donerede eller nedsatte Microsoft-produkter, du har modtaget, skal du returnere alle Microsoft-produkter i bestillingen og afgive en ny bestilling på de Microsoft-produkter, du ønsker.
  • Da alle Microsoft-produkter er til download, accepteres returneringer kun, hvis intet af softwaren er installeret, og hvis du har modtaget produktet ikke mere end 60 dage forinden.
  • Hvis du vil returnere eller bytte dit Microsoft-softwareprodukt, skal du kontakte vores kundeservice.
  • Donationsgrænserne på din konto nulstilles normalt inden for otte arbejdsdage efter, at returneringen er afsluttet.