FriSe står for den daglige drift af TechSoup Danmark. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for mere end 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.

FriSe er uafhængige af offentlige, partipolitiske og religiøse interesser og vores formål er det samme som frivilligcentrene og selvhjælpens, nemlig at:

  • Fremme lokal frivillighed og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og samfundet. FriSe er agtpågivende og debatterende over for udviklingen af krav og forevntninger til frivilligheden.
  • Skabe mulighed for at mennesker deler erfaringer om det, der er svært - gensidigt og på lige fod. Selvhjælp spiller en central rolle i det lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde - både i egne projketer og i samarbejde med andre aktører.

FriSe arbejder for at understøtte og udvikle vore medlemmers kvalitet, kapacitet og synlighed til gavn og glæde for borgere og foreninger, der hver dag får hjælp og støtte fra vore medlemmer.

Desuden driver FriSe selvstændige projekter, som understøtter vore medlemmers virke og udvikling, blandt andet FrivilligJob.dk, som er Danmarks største database for frivilligt arbejde.

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow