Retningslinjer for Berettigelse til Amazon Web Services Credits Program for Nonprofits

Restriktioner: 
 • Beløb: Organisationer kan anmode om et tilskud på $ 2.000 i AWS-kreditter pr. Regnskabsår.
 • Budget: Organisationer med årlige driftsbudgetter af enhver størrelse er berettiget til at anmode om produkter i dette program.
 • Udelukkende nonprofitorganisationer og biblioteker: Produkter i dette program er kun tilgængelige for kvalificerende nonprofitorganisationer samt offentlige biblioteker.
 • Organisationstyper: Uddannelsesinstitutioner, herunder grundskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, universiteter mv, er ikke berettiget til at anmode om tilskud fra dette program, men kan være berettiget til
  AWS Educate programmet.
 • Servicevilkår: Organisationer, der anmoder om tilskud, må acceptere
  Vilkår og betingelser for AWS Credits Program for Nonprofits som en betingelse for at modtage tjenesten.
 • Opfølgningsundersøgelse: Organisationer, der anmoder om tilskud, må være villige og i stand til at deltage i en opfølgende undersøgelse, efter at de har modtaget tilskuddet.
 • Antidiskriminationspolitik: Organisationer, der taler for, støtter eller praktiserer forskelsbehandling baseret på alder, etnicitet, køn, national oprindelse, handicap, race, størrelse, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk baggrund, er ikke berettiget til at deltage i dette program. Organisationer må være villige og i stand til at attestere, at de ikke diskriminerer af nogen af disse årsager for at kunne modtage tilskud i dette program.
 • Case-studie: Modtagerorganisationer må være villige og i stand til at give information til AWS med henblik på at kreere et case-studie eller et vidnesbyrd om dette program.
 • Distribution af kreditter:

  • Kreditter under dette program vil udelukkende blive distribueret til kvalificerede organisationer, ikke til enkeltpersoner.
  • Modtagerorganisationer har ikke ret til at overføre eller videresælge kreditter.