Kriterier for Microsoft donationer

 • Denne donation er tilgængelig for organisationer i Danmark, der er registreret på SKATs liste over Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv.
 • Hvis organisationen ikke er anført på denne liste, skal det af vedtægterne fremgå, at organisationen har et velgørende formål: 
 • I følge formålsparagrafen skal organisationen arbejde for (1) at yde nødhjælp til fattige, (2) at fremme uddannelse(3) at fremme social og samfundsmæssigvelfærd(4) at fremme kultur(5) fremme naturbeskyttelse eller (6) et andet formål Microsoft anser som værende gavnligt for samfundet som helhed.
 • Desuden skal det af vedtægterne fremgå, at organisationen opererer på et nonprofit grundlag.
 • Desuden kan folkebiblioteker udelukkende søge om softwaredonationer til computere, der stilles gratis til rådighed for offentligheden, undtaget herfra er mindre gebyrer, som fx betaling for udskrivning.    
 • Microsoft giver godkendte organisationer mulighed for at bestille softwaredonationer i en toårig periode. Organisationens første bestilling markerer begyndelsen på den første toårige periode.  
 • Der er ingen begrænsning på antallet af bestillinger inden for den toårige periode, så længe organisationen ikke har opbrugt sin kvote. Det er ikke nødvendigt at bestille det fulde antal licenser. 
 • Efter to år begynder en ny periode, og kvoten nulstilles.
 • Inden for de to år kan en godkendt organisation bestille:
  •  For titelgrupper, der indeholder desktopprodukter, serverprodukter med core-based licensering eller license only-produkter (som CALs), er der et maximum på 50 produkter.
  • For serverprodukter, der ikke bruger core-based licensering, er der et maksimum på fem produkter, uanset titelgruppe.
 • Microsofts produkter må ikke overdrages eller videresælges. Derudover må produkterne ikke installeres på computer, der skal foræres eller sælges til andre organisationer eler individer – heller ikke hvis dette er velgørenhed.
 • Donerede produkter tilbydes kun til godkendte organisationer og ikke enkeltpersoner.
 • Leveringstiden er op til 14 dage efter bestillingen.

Begrænsninger   

 • Organisationer, der diskriminerer i forbindelse med ansættelse, aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, opsigelse og/eller pension på baggrund af race, hudfarve, køn, nationalitet, religion, alder, handicap, kønsidentitet, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening eller veteranstatus bortset fra som tilladt ved lov, kan ikke godkendes til at modtage donationer.
 • Enkelte typer af organisationer kan ikke godkendes til at modtage donationer, såsom uddannelsesinstitutioner, politiske og faglige organisationer, erhvervsorganisationer og handelseforeninger uden velgørende formål eller aktiviteter, der kommer andre end medlemmerne til gavn, visse organisationer i sundhedssektoren, offentlige institutioner og biblioteker, der ikke er folkebiblioteker.