TechSoup Danmark kan på baggrund af en individuel vurdering godkende foreninger, selvejende institutioner, fonde og folkebiblioteker, der opfylder nedenstående godkendelseskrav.

Herefter har de enkelte donationspartners kriterier for, hvilke aktivitetsområder, de støtter. Derfor er man med en godkendelse til TechSoup ikke nødvendigvis sikret godkendelse til samtlige donationspartnere.

Organisationer med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller Grønland kan godkendes på TechSoup Danmark, hvis de:

  • Står opført på SKAT's liste over Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund. Bemærk, at organisationen skal være registreret med tallet 1 eller 2 på listen, eller:
     
  • Har vedtægter, hvoraf det fremgår, at organisationen er nonprofit og har et velgørende formål, der skaber værdi for fællesskabet. Organisationen arbejder nonprofit med det formål at skabe øget velfærd for grupper eller enkeltpersoner og/eller har til formål at fremme uddannelsesmuligheder, kultur og naturbeskyttelse. Organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og diskriminerer ikke på baggrund af alder, religion, køn eller seksuel orientering, eller


  • Står opført på Kulturstyrelsens liste over folkebiblioteker, og har computere, der stilles til rådighed for offentligheden. Bemærk, at der  udelukkende kan bestilles software til offentligt tilgængelige computere. 

Når I registrerer jer på TechSoup.dk 
Ved registreringen skal I vedhæfte dokumentation i form af vedtægter eller dokumentation for optagelse på Skats liste.

For færøske eller grønlandske organisationer: Vedhæft organisationens vedtægter. Vi vil gerne bede jer sende dokumentet oversat til enten dansk eller engelsk, da vi desværre ikke har mulighed for at oversætte. Har I ikke en oversat version af dokumentet, så kontakt os. 

Organisationer, der ikke er non-profit eller ikke overholder ovenstående kriterier, kan ikke modtage softwaredonationer gennem TechSoup.

Donationspartnernes kriterier 
Alle donationspartnere stiller krav om, at organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og at organisationen ikke udøver diskrimination.

 

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow