Hvem kan godkendes?

TechSoup Danmark godkender frivillige foreninger, velgørende organisationer og folkebiblioteker, der opfylder nedenstående godkendelseskrav.

Herefter har de enkelte donationspartners kriterier for, hvilke aktivitetsområder, de støtter. Derfor er man med en godkendelse til TechSoup ikke nødvendigvis sikret godkendelse til samtlige donationspartners.

Søger du om en konto på TechSoup, vil du få besked om, hvorvidt din organisation kan godkendes samt hvilke af vore donationspartneres programmer, I kan godkendes til. Søger du Microsoft om cloud-services, vil du modtage direkte besked om, hvorvidt din organisation kan godkendes til disse services.

Organisationer kan godkendes på TechSoup, hvis de:

•Står opført på SKAT's liste over Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund. Bemærk, at organisationen skal være registreret med tallet 1 eller 2 på listen.

ELLER

• Har vedtægter, hvoraf det fremgår, at organisationen er nonprofit og har et velgørende formål, der skaber værdi for fællesskabet. Organisationen arbejder nonprofit med det formål at skabe øget velfærd for grupper eller enkeltpersoner og/eller har til formål at fremme uddannelsesmuligheder, kultur og naturbeskyttelse. Organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og diskriminerer ikke på baggrund af alder, religion, køn eller seksuel orientering.

ELLER

  •  står opført på Kulturstyrelsens liste over folkebiblioteker, og har computere, der stilles til rådighed for offentligheden. Bemærk, at der  udelukkende kan bestilles software til offentligt tilgængelige computere. 

Ved registreringen medsendes organisationens formålsparagraf. Organisationer, der ikke er non-profit eller ikke overholder ovenstående kriterier, kan ikke modtage softwaredonationer gennem TechSoup.

For organisationer hjemmehørende på Færøerne eller Grønland gælder særskilte kriterier. TechSoup Danmark kontakter organisationer fra Færøerne og Grønland efter ansøgning, hvis vi har behov for yderligere information.

Donationspartnernes kriterier

Alle donationspartnere stiller krav om, at organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og at organisationen ikke udøver diskrimination.