Hvem kan godkendes?

TechSoup Danmark godkender alle frivillige foreninger, velgørende organisationer og folkebiblioteker, der opfylder nedenstående godkendelseskrav.

De respektive donationspartnere har herefter særskilte kriterier, der skal opfyldes for at kunne modtage donationer. 

Organisationer kan godkendes, hvis de:

Står opført på SKAT's liste over Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund. Bemærk, at organisationen skal være registreret med tallet 1 eller 2 på listen.

ELLER

• Har vedtægter, hvoraf det fremgår, at organisationen har et velgørende formål, der skaber værdi for fællesskabet. Organisationen arbejder non-profit med det formål at skabe øget velfærd for grupper eller enkeltpersoner og/eller har til formål at fremme uddannelsesmuligheder, kultur og naturbeskyttelse. Organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og diskriminerer ikke på baggrund af alder, religion, køn eller seksuel orientering.

ELLER

  •  står opført på Kulturstyrelsens liste over folkebiblioteker, og har computere, der stilles til rådighed for offentligheden. Bemærk, at der  udelukkende kan bestilles software til offentligt tilgængelige computere. 

Ved registreringen medsendes organisationens formålsparagraf. Organisationer, der ikke er non-profit, kan ikke modtage softwaredonationer gennem TechSoup.

Donationspartnernes kriterier

Alle donationspartnere stiller krav om, at organisationen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålet, og at organisationen ikke udøver diskrimination.

Derudover har de forskellige donationspartnere en række kriterier, der skal opfyldes, før organisationen kan godkendes til at modtage donationer fra den pågældende organisation.Det betyder, at organisationer, der kan godkendes på TechSoup, ikke nødvendigvis kan godkendes til alle donationsprogrammer.