Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til TechSoup Danmark. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os.
 

TechSoup

Hvordan fungerer TechSoup?
Hvilke organisationer kan få softwaredonationer gennem TechSoup?
Hvorfor skal jeg betale for at modtage softwaredonationer?
Hvem i organisationen kan få softwaredonationer?
Hvordan får min organisation et CVR-nummer?
Hvordan kommer min organisation på SKATs liste?
Er TechSoup Danmark en kommerciel virksomhed?
Jeg kan ikke logge ind, hvad gør jeg?
Jeg vil ændre mine kontaktoplysninger, hvad gør jeg?
Jeg har spørgsmål til donationsprogrammerne. Hvor finder jeg information?

Microsoft: Generel information

Software  Donations: Jeg har problemer med desktop-produkter fra Microsoft, kan TechSoup hjælpe?
Software Donations: Hvordan returnerer jeg min ordre?
Office 365 eller Office Standard. Hvordan finder jeg ud af, hvilket Microsoft-produkt, jeg skal bestille?
Hvad koster Office 365?

 


Hvordan fungerer TechSoup?
TechSoup administrerer donations- og rabatprogrammer for en række førende IT-virksomheder - fx Microsoft, Google, Adobe, Autodesk, Bitdefender og Tableau.

Civilsamfundsorganisationer (frivillige foreninger, fonde og selvejende institutioner) kan registrere sig online og blive godkendt til de programmer, som de opfylder kriterierne til. Som godkendt organisation kan man bestille produkter direkte på hjemmesiden mod mindre administrationsgebyr, eller man kan hente en Godkendelseskode (Validation Token) til brug hos de af vores virksomhedspartnere, der benytter disse til godkendelse (fx Google)

TechSoup er en global NGO, der opererer i stort set alle verdens lande. Læs mere. TechSoup Danmark dækker Danmark, Grønland og Færøerne.

Hvilke organisationer kan få softwaredonationer gennem TechSoup?
Organisationer kan registrere sig hos TechSoup med angivelse af aktivitetstype og organisationens formål. TechSoup gennemgår registreringen og godkender organisationen, hvis godkendelseskravene for de forskellige donationsprogrammer er opfyldt. Kommercielle foreninger, virksomheder og organisationer, der ikke er non-profit eller almenvelgørende, kan ikke modtage produkter gennem TechSoup. Se retningslinjer og godkendelseskrav fra vore donationspartnere.

Organisationer, der har hjemsted på Færøerne eller Grønland, kan godkendes til de samme donations- og rabatprogrammer som organisationer med base i Danmark. Registreringen foregår på TechSoup.dk.

Hvorfor opkræver TechSoup et administrationsgebyr på nogle produkter?
Donations- og rabatprogrammerne hos TechSoup har forskellige prisstrukturer - nogle er rene donationsprogrammer, nogle er donationer mod et mindre administrationsgebyr til TechSoup, og andre er abonnementer til nedsatte nonprofit-priser (fx Microft Office 365 og Adobe Creative Cloud).

For de produkter, du bestilller via TechSoup.dk, er der et administrationsgebyr. Dette gebyr dækker omkostningerne til at drive TechSoup. Gebyret varierer, men som organisation kan I spare penge sammenlignet med produktets normalpris. Gebyret gør det muligt for TechSoup fortsat at tilbyde softwaredonationer og -rabatter effektivt og enkelt.

Hvem i organisationen kan få softwaredonationer?
TechSoup donerer software og IT-produkter til organisationens drift og ikke til enkelte medlemmer. Det betyder, at det typisk kun organisationens ansatte eller andre personer med et væsentligt ansvar for foreningen, fx bestyrelse eller andre nøglefunktioner, kan modtage produkterne. Retningslinjerne kan variere fra donationspartner til donationspartner, og derfor anbefaler vi, at du altid læser den enkelte virksomhedspartners retningslinjer. 
 

Hvordan får min organisation et CVR-nummer?
Frivillige foreninger, der vil oprettes som brugere på TechSoup, skal have et CVR-nummer.

Hvis I ønsker at få et CVR-nummer, kan I tilmelde jer CVR-registeret her. Der er ikke noget krav om, at man som frivillig forening i Danmark skal registrere sig nogen steder. Som forening skal I dog være opmærksomme på, at I skal have et CVR-nummer og en Nem-konto, hvis I skal modtage offentlige tilskud, ansætte personale eller er selskabsskattepligtige. CVR betyder det Centrale Virksomhedsregister, som hører under Erhvervsstyrelsen, og CVR-nummeret  er et unikt ottecifret nummer.Selve registreringen foregår på virk.dk, og for at blive registreret i CVR-registeret skal I bruge et NemID.

Du skal være opmærksom på, at hvis du skal oprette eller ændre i oplysninger om din forening i CVR-registret, skal du være tegningsberettiget og kunne underskrive på foreningens vegne, eller du skal have en fuldmagt fra de tegningsberettigede i foreningen. Husk, at registreringen skal fornys hvert tredje år, så I bekræfter, at foreningen stadig er aktiv. Der sendes automatisk besked om fornyelse til den eller de e-mail adresser, I opgiver ved registreringen.

Er du i tvivl, om din forening allerede har et cvr-nummer, kan du søge på foreningens navn på cvr.dk

Læs mere om CVR-registret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan kommer min organisation på SKATs liste?  
SKAT offentliggør årligt en liste over velgørende organisationer, der kan modtage fradragsberettigede donationer under sektion 8A og sektion 12(3) i lov om påligningen af indkomstskat til staten(ligningsloven).

Betingelsen for, at en forening kan optages på SKATs liste over almenvelgørende og almennyttige organisationer, er, ifølge ligningsloven, at foreningens formål er almenvelgørende, dvs. at den arbejder for støtte til personer i økonomisk vanskelige forhold, eller at den har et formål, "som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en større kreds til gode".

Derudover skal en lang række andre betingelser være opfyldte, blandt andet skal foreningens årlige bruttoindtægt eller formue (egenkapitalen) overstige 150.000 kr, og foreningen skal hvert år modtage mere end 100 donationer fra forskellige bidragsydere.Rligiøse samfund kan ligledes optages på listen.

Se de øvrige betingelser, der skal opfyldes i bekendtgørelsen. Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3, sendes til SKAT. Ansøgningsblanket (03.068) kan hentes her og sendes til SKAT vedlagt vedtægter, regnskaber og dokumentation for opfyldelse af betingelserne.

Er TechSoup Danmark en kommerciel virksomhed?
Nej, TechSoup er en global NGO, sat i verden for at give foreninger og velgørende organisationer adgang til den teknologi, de skal bruge for at nå deres mål. I Danmark drives TechSoup af FriSe, som er paraplyorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark. Administrationsgebyret går direkte til omkostningerne med at drive TechSoup. Læs mere om FriSe eller besøg vores hjemmeside.

Jeg kan ikke logge ind, hvad gør jeg?
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du med din mailadresse nulstille adgangskoden på vores log in side. 

Jeg vil ændre mine kontaktoplysninger, hvad gør jeg?
Kontakt os og beskriv de ønskede ændringer, så hjælper vi dig.

Jeg har spørgsmål til donationsprogrammerne. Hvor finder jeg information?
Se information om Microsoft neden for.

For en række af vores øvrige programmer har vi FAQs, som du finder her:
Adobe: https://techsoup.dk/adobefaq
Autodesk Cloud: https://techsoup.dk/autodeskfaq
Google til nonprofitorganisationer: https://techsoup.dk/googlefaq

Har du spørgsmål til vores øvrige donationsprogrammer, er du velkommen til at kontakte os.

Microsoft: Generel information


Jeg har problemer med mine produkter fra Microsoft, kan TechSoup hjælpe?
TechSoup formidler softwaredonationer fra Microsoft og har desværre ikke mulighed for at yde teknisk support på produkterne. Kontakt Microsoft Support online eller telefon 808 805 80.

Hvordan returnerer jeg min ordre?
Hvis du ønsker at returnere et eller flere produkter, du har modtaget gennem Microsofts donationsprogram, skal du kontakte TechSoup Danmark. Du kan kun få penge tilbage for produkter, der ikke er blevet installeret. Din organisation må ikke have haft adgang til licensnøglerne på VLSC.

Send os en e-mail med følgende informationer for at returnere din donation:

  • Organisationsnavn
  • CVR-nummer
  • Ordrenummer
  • Årsag for returnering

Vi giver besked, når din konto er blevet nulstillet, og du kan foretage en ny ordre.

Bemærk: for at få penge tilbage for et produkt doneret af Microsoft, skal du indsende ovenstående e-mail inden for 60 dage efter bestillingen. Beregn 10-15 arbejdsdage, før din tilbagebetaling er gennemført og din konto nulstillet.

Office 365 eller Office Standard. Hvordan finder jeg ud af, hvilket Microsoft-produkt, jeg skal bestille?
TechSoup samarbejder med Microsoft om tre programmer til velgørende organisationer: Microsoft Cloud, Microsoft Software Donations og Microsoft Discount. Her er et overblik:
 
Mulighed 1: Microsoft Cloud: Sådan får I Office 365 eller Microsoft 365 
Efterhånden arbejder de fleste af os i skyen, eller overvejer at gøre det. Microsofts cloud-licenser, som fx Office 365, leveres via Microsoft og altså ikke direkte gennem TechSoup – men I kan godt vælge os som forhandler af jeres licenser. Vi tilbyder blandt andet rådgivning om valg af den rette licenstype. Kontakt os, hvis I ønsker et samarbejde om jeres cloud-licenser. 

Microsoft tilbyder blandt andet 10 gratis licenser af Microsoft 365 Business, der blandt andet inkluderer Officepakker til download. Se vores guide.
 
For at blive godkendt til Microsoft Cloud, start her. Hvis I allerede har en konto, klik Sign in i stedet for Register.
 
Mulighed 2: Microsoft Software Donations: Desktop-licenser som donation mod gebyr
Gennem dette program kan du mod et administrationsgebyr købe Office- eller Windows-licenser til din organisation. Bemærk, at det efter 4 april 2022 kun er Windows-licenser, der er tilgængelige for alle organisationer. Man kan bestille op til 50 licenser, og Windows-licenser kan anvendes på alle organisationens computere. Office-produkter er kun tilgængelige for organisationer, der stiller computere til rådighed for offentligheden (fx datastuer). Disse licenser kan ikke anvendes til ansatte eller frivillige. 
 
Mulighed 3: Microsoft Discount: Desktop-licenser til nedsatte priser
En række organisationer oplever, at de pga. begrænsninger på licensantal i donationsprogrammet (se oven for) eller pga. de licenstyper, der er tilgængelige som software donations, ikke kan licenseres tilstrækkeligt gennem dette program. Microsoft Discount er for jer, der står i denne situation. I dette program er flere licenstyper tilgængelige, fx flere versioner af SQL-server eller Dynamics 365 on-premises. I dette program er der ikke nogen øvre grænse på licensantal. 

Hvad koster Office 365?
Office 365 fås i flere versioner - de, der ikke indeholder Office til download, er typisk donationsprogrammer, mens de øvrige er rabatprogrammer. Se planer og priser.

Microsoft tilbyder 10 gratis licenser af Microsoft 365 Business, der blandt andet inkluderer Officepakker til download. Se, om det er noget for din organisation, i vores artikel om Microsoft 365 Business

 

OBS: SE VORES ARTIKEL OM DOWNLOAD OG INSTALLATION AF OFFICE 2019 HER.
 

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow