Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til TechSoup Danmark. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os.
 

TechSoup

Hvordan fungerer TechSoup?
Hvilke organisationer kan få softwaredonationer gennem TechSoup?
Hvorfor skal jeg betale for at modtage softwaredonationer?
Hvem i organisationen kan få softwaredonationer?
Hvordan får min organisation et CVR-nummer?
Hvordan kommer min organisation på SKATs liste?
Er TechSoup Danmark en kommerciel virksomhed?
Jeg kan ikke logge ind, hvad gør jeg?
Jeg vil ændre mine kontaktoplysninger, hvad gør jeg?
Jeg har spørgsmål til donationsprogrammerne. Hvor finder jeg information?

Microsoft: Generel information

Hvor mange on-premises / desktop-licenser kan jeg bestille?
Hvad betyder Software Assurance?
Jeg har problemer med desktop-produkter fra Microsoft, kan TechSoup hjælpe?
Hvordan returnerer jeg min ordre?
Office 365 eller Office Standard. Hvordan finder jeg ud af, hvilket Microsoft-produkt, jeg skal bestille?
Hvad koster Office 365?

Microsoft: Download af Office 2016
OBS: SE VORES ARTIKEL OM DOWNLOAD OG INSTALLATION AF OFFICE 2019 HER.

Jeg har ikke modtaget en mail fra Microsoft, hvorfor?
Hvordan logger jeg ind på Microsofts VLSC?
Hvordan opretter jeg en Microsoft-konto?
Jeg er logget på Microsofts VLSC, hvor er mit program?
Hvordan downloader jeg mit program?
Nu har jeg downloadet mit program, men det er en .ISO-fil. Hvad gør jeg med den?
Jeg bruger Windows 8/8.1/10 eller en Mac. Hvad gør jeg med .ISO-filen?
Jeg har fulgt TechSoup.org guiden og har åbnet .ISO filen. Hvad gør jeg nu?
Hvad gør jeg, hvis jeg vil installere programmer på andre PC'er/Macs end min egen?
Der er kommet en ny version af mit program. Kan jeg opgradere?
Jeg bliver bedt om at indtaste en nøgle - hvor finder jeg den?Hvordan fungerer TechSoup?
TechSoup administrerer donations- og rabatprogrammer for en række førende IT-virksomheder - fx Microsoft, Google, Adobe, Autodesk, Bitdefender og Tableau.

Frivillige organisationer og velgørende foreninger kan registrere sig online og blive godkendt til de programmer, som de opfylder kriterierne til. Som godkendt organisation kan man bestille produkter direkte på hjemmesiden mod mindre administrationsgebyr, eller man kan hente en Godkendelseskode til brug for ansøgning til Office 365 og Google til nonprofitorganisationer.

TechSoup er en global NGO, der opererer i stort set alle verdens lande. Læs mere på TechSoup.global. TechSoup Danmark dækker Danmark, Grønland og Færøerne.

Hvilke organisationer kan få softwaredonationer gennem TechSoup?
Frivillige foreninger og velgørende organisationer kan registrere sig hos TechSoup med angivelse af aktivitetstype og organisationens formål. TechSoup gennemgår registreringen og godkender organisationen, hvis godkendelseskravene for de forskellige donationsprogrammer er opfyldt. Kommercielle foreninger og organisationer, der ikke er non-profit, kan ikke modtage produkter gennem TechSoup. Se retningslinjer og godkendelseskrav fra vore donationspartnere.

Organisationer, der har hjemsted på Færøerne eller Grønland, kan godkendes til de samme donations- og rabatprogrammer som organisationer med base i Danmark. Registreringen foregår på TechSoup.dk.

Hvorfor skal jeg betale for at modtage softwaredonationer?
Donations- og rabatprogrammerne hos TechSoup har forskellige prisstrukturer - nogle er rene donationsprogrammer, nogle er donationer mod et mindre administrationsgebyr til TechSoup, og andre er abonnementer til nedsatte nonprofit-priser (fx Microft Office 365 og Adobe Creative Cloud).

For de produkter, du bestilller via TechSoup.dk, er der et administrationsgebyr. Dette gebyr dækker omkostningerne til at drive TechSoup. Gebyret varierer, men som organisation kan I oftest spare 92-95 procent af produktets normalpris. Gebyret gør det muligt for TechSoup fortsat at tilbyde softwaredonationer effektivt og enkelt.

Hvem i organisationen kan få softwaredonationer?
TechSoup donerer software og IT-produkter til organisationens drift og ikke til enkelte medlemmer. Det betyder, at kun organisationens ansatte eller andre personer med et væsentligt ansvar for foreningen, fx bestyrelse eller andre nøglefunktioner, kan modtage produkterne. For at få adgang til en softwaredonation skal du: 

 • være ansvarlig for særlige aktiviteter og/eller resultater i foreningen/organisationen.
 • have en rolle i foreningen/organisationen året rundt eller under en årligt tilbagevendende begivenhed.
 • IKKE benytte softwaren til personlige formål eller for egen vindings skyld.

Hvordan får min organisation et CVR-nummer?
Frivillige foreninger, der vil oprettes som brugere på TechSoup, skal have et CVR-nummer.

Hvis I ønsker at få et CVR-nummer, kan I tilmelde jer CVR-registeret her. Der er ikke noget krav om, at man som frivillig forening i Danmark skal registrere sig nogen steder. Som forening skal I dog være opmærksomme på, at I skal have et CVR-nummer og en Nem-konto, hvis I skal modtage offentlige tilskud, ansætte personale eller er selskabsskattepligtige. CVR betyder det Centrale Virksomhedsregister, som hører under Erhvervsstyrelsen, og CVR-nummeret  er et unikt ottecifret nummer.Selve registreringen foregår på virk.dk, og for at blive registreret i CVR-registeret skal I bruge et NemID.

Du skal være opmærksom på, at hvis du skal oprette eller ændre i oplysninger om din forening i CVR-registret, skal du være tegningsberettiget og kunne underskrive på foreningens vegne, eller du skal have en fuldmagt fra de tegningsberettigede i foreningen. Husk, at registreringen skal fornys hvert tredje år, så I bekræfter, at foreningen stadig er aktiv. Der sendes automatisk besked om fornyelse til den eller de e-mail adresser, I opgiver ved registreringen.

Er du i tvivl, om din forening allerede har et cvr-nummer, kan du søge på foreningens navn på cvr.dk

Læs mere om CVR-registret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan kommer min organisation på SKATs liste?  
SKAT offentliggør årligt en liste over velgørende organisationer, der kan modtage fradragsberettigede donationer under sektion 8A og sektion 12(3) i lov om påligningen af indkomstskat til staten(ligningsloven).

Betingelsen for, at en forening kan optages på SKATs liste over almenvelgørende og almennyttige organisationer, er, ifølge ligningsloven, at foreningens formål er almenvelgørende, dvs. at den arbejder for støtte til personer i økonomisk vanskelige forhold, eller at den har et formål, "som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en større kreds til gode".

Derudover skal en lang række andre betingelser være opfyldte, blandt andet skal foreningens årlige bruttoindtægt eller formue (egenkapitalen) overstige 150.000 kr, og foreningen skal hvert år modtage mere end 100 donationer fra forskellige bidragsydere.Rligiøse samfund kan ligledes optages på listen.

Se de øvrige betingelser, der skal opfyldes i bekendtgørelsen. Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3, sendes til SKAT. Ansøgningsblanket (03.068) kan hentes her og sendes til SKAT vedlagt vedtægter, regnskaber og dokumentation for opfyldelse af betingelserne.

Er TechSoup Danmark en kommerciel virksomhed?
Nej, TechSoup er en global NGO, sat i verden for at give foreninger og velgørende organisationer adgang til den teknologi, de skal bruge for at nå deres mål. I Danmark drives TechSoup af FriSe, som er paraplyorganisation for frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark. Administrationsgebyret går direkte til omkostningerne med at drive TechSoup. Læs mere om FriSe eller besøg vores hjemmeside.

Jeg kan ikke logge ind, hvad gør jeg?
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du med din mailadresse nulstille adgangskoden på vores log in side. 

Jeg vil ændre mine kontaktoplysninger, hvad gør jeg?
Kontakt os og beskriv de ønskede ændringer, så hjælper vi dig.

Jeg har spørgsmål til donationsprogrammerne. Hvor finder jeg information?
Se information om Microsoft neden for.

For en række af vores øvrige programmer har vi FAQs, som du finder her:
Adobe: https://techsoup.dk/adobefaq
Autodesk Cloud: https://techsoup.dk/autodeskfaq
Google til nonprofitorganisationer: https://techsoup.dk/googlefaq

Har du spørgsmål til vores øvrige donationsprogrammer, er du velkommen til at kontakte os.

Microsoft: Generel information

Hvor mange on-premises / desktop-licenser kan jeg bestille?
Hvis organisationen godkendes, kan der bestilles op til 10 produkttitler med 50 anvendelseslicenser pr. produkttitel eller maksimalt fem serverlicenser i en toårig periode med følgende undtagelse:

Organisationen kan bestille yderligere licenser til et produkt, de har modtaget gennem Microsofts softwaredonationsprogram, som en del af deres eksisterende ordre inden for en toårig periode. Dette gælder også, selv om den nuværende udgave er en opgradering af produktet. Sådanne anmodninger tæller ikke som en ny produkttitel. Dog må antallet af licenser i den toårige periode ikke overstige 50.

Bemærk: De licenser, du bestiller direkte på TechSoup.dk, er desktop-licenser, ikke cloud-licenser. For cloud-licenser som Office 365 kan du se begrænsninger og priser her.

Hvad betyder Software Assurance?
Software Assurance er en service fra Microsoft, som gør det muligt at opgradere licenserne til eventuelle nye udgaver af de donerede produkter inden for to år efter den oprindelige donation. Det betyder gratis opgradering af produkter med Software Assurance inden for den aktuelle toårige periode, uden at det er nødvendigt med en ny bestilling til TechSoup Danmark.

Desuden kan du inden for den toårige periode bestille yderligere licenser for produkter, som siden donationen er blevet opgraderede til nye versioner, uden at dette tæller som en ny donation. Dog må antallet af licenser ikke overstige 50 i den toårige periode.

Når du anmoder om en donation af licenser eller software fra Microsoft gennem TechSoup, står det tydeligt anført, hvorvidt Software Assurance medfølger produktet. Såfremt Software Assurance medfølger, får din organisation gratis opgradering i to år efter den første bestilling.

Jeg har problemer med mine produkter fra Microsoft, kan TechSoup hjælpe?
TechSoup formidler softwaredonationer fra Microsoft og har desværre ikke mulighed for at yde teknisk support på produkterne. Kontakt Microsoft Support online eller telefon 808 805 80.

Hvordan returnerer jeg min ordre?
Hvis du ønsker at returnere et eller flere produkter, du har modtaget gennem Microsofts donationsprogram, skal du kontakte TechSoup Danmark. Du kan kun få penge tilbage for produkter, der ikke er blevet installeret. Din organisation må ikke have haft adgang til licensnøglerne på VLSC.

Send os en e-mail med følgende informationer for at returnere din donation:

 • Organisationsnavn
 • CVR-nummer
 • Ordrenummer
 • Årsag for returnering

Vi giver besked, når din konto er blevet nulstillet, og du kan foretage en ny ordre.

Bemærk: for at få penge tilbage for et produkt doneret af Microsoft, skal du indsende ovenstående e-mail inden for 60 dage efter bestillingen. Beregn 10-15 arbejdsdage, før din tilbagebetaling er gennemført og din konto nulstillet.

Office 365 eller Office Standard. Hvordan finder jeg ud af, hvilket Microsoft-produkt, jeg skal bestille?
TechSoup samarbejder med Microsoft om tre programmer til velgørende organisationer: Microsoft Cloud, Microsoft Software Donations og Microsoft Discount. Her er et overblik:
 
Mulighed 1: Microsoft Cloud: Sådan får I Office 365 eller Microsoft 365 
Efterhånden arbejder de fleste af os i skyen, eller overvejer at gøre det. Microsofts cloud-licenser, som fx Office 365, leveres via Microsoft og altså ikke direkte gennem TechSoup – men I kan godt vælge os som forhandler af jeres licenser. Vi tilbyder blandt andet rådgivning om valg af den rette licenstype, ligesom vi kan fakturere, hvis I foretrækker det frem for kortbetaling. Kontakt os, hvis I ønsker et samarbejde om jeres cloud-licenser. 

Microsoft tilbyder blandt andet 10 gratis licenser af Microsoft 365 Business, der blandt andet inkluderer Officepakker til download. Se, om det er noget for din organisation, i vores artikel om Microsoft 365 Business
 
For at blive godkendt til Microsoft Cloud, start her. Hvis I allerede har en konto, klik Sign in i stedet for Register.
 
Mulighed 2: Microsoft Software Donations: Desktop-licenser som donation mod gebyr
Gennem dette program kan du mod et administrationsgebyr købe server-, Office- eller Windows-licenser til din organisation. Du kan fx opgradere jeres Windows Server, opgradere jeres Windows-licenser eller bruge Project til projektplanlægning. Se alle produkter her. Se også gerne, hvilke begrænsninger, der er på licensantal under dette program. 
 
Mulighed 3: Microsoft Discount: Desktop-licenser til nedsatte priser
En række organisationer oplever, at de pga. begrænsninger på licensantal i donationsprogrammet (se oven for) eller pga. de licenstyper, der er tilgængelige som software donations, ikke kan licenseres tilstrækkeligt gennem dette program. Microsoft Discount er for jer, der står i denne situation. I dette program er flere licenstyper tilgængelige, fx flere versioner af SQL-server eller Dynamics 365 on-premises. I dette program er der ikke nogen øvre grænse på licensantal. Se her, hvike produkter vi har tilgængelige som rabat-produkter. 

Hvad koster Office 365?
Office 365 fås i flere versioner - de, der ikke indeholder Office til download, er typisk donationsprogrammer, mens de øvrige er rabatprogrammer. Se planer og priser.

Microsoft tilbyder 10 gratis licenser af Microsoft 365 Business, der blandt andet inkluderer Officepakker til download. Se, om det er noget for din organisation, i vores artikel om Microsoft 365 Business
 

Microsoft: Download af Office 2016

OBS: SE VORES ARTIKEL OM DOWNLOAD OG INSTALLATION AF OFFICE 2019 HER.

Når du modtager en softwaredonation fra Microsoft via TechSoup.dk, skal den downloades via Microsofts Volume Licensing Service Center (VLSC). Detaljerne om, hvordan du gør det, fremgår af den mail, du har modtaget fra Microsoft.

TechSoup.dk yder ikke support til VLSC, men i denne guide har vi samlet de oftest stillede spørgsmål. Derudover kan spørgsmål vedrørende brugeradgang, download, nøgler osv. rettes til Microsofts support på tlf. +45 808 805 80.

Jeg har ikke modtaget en mail fra Microsoft, hvorfor?
Når du har bestilt dine licenser, og vi har modtaget betalingen af administrationsgebyret, vil du inden for 5 hverdage modtage en mail fra Microsoft med videre instrukser. Mailen har titlen: ”Din softwaredonation fra Microsoft #(forespørgselsnummer)”. 2-3 hverdage efter modtagelsen af denne mail vil du modtage endnu en mail fra Microsoft. Når du har modtaget de to mails, kan du logge dig ind på VLSC (se nedenfor) og downloade den eller de bestilte licenser.

Hvis der er gået mere end fem dage, og du ikke har modtaget mailen: Vær opmærksom på, at mailen er sendt til den mailadresse, du har angivet hos TechSoup.dk. Er den ikke i denne indbakke, så tjek gerne dit spamfilter, inden du kontakter vores support

Hvordan logger jeg ind på Microsofts VLSC?
Programmer doneret via TechSoup skal downloades via Microsofts Volume Licensing Service Centre (VLSC).

For at logge ind på VLSC skal du have en Microsoft-konto, som bliver dit ID på VLSC.

 1. Hvis ikke du har en Microsoft-konto, skal du oprette én med den mail, der er anvendt til din Techsoup-konto. Er du i tvivl om, hvilken mailadresse, du har benyttet, kan du se det i mailen fra Microsoft.
 2. Hvis du har en VLSC-konto, kan du logge på.
 3. Hvis du har en VLSC-konto, men har mistet brugernavn og adgangskode, kan du kontakte VLSC support på 80880580* eller viserem@microsoft.com. OBS!: Den første person, der loggede på VLSC fra din organisation, er administrator, og det er vedkommendes log ind, der skal anvendes.

*Hvis du ringer til VLSC, skal du huske at have din mailadresse og Licens ID klar. Licens ID står i den mail, der blev sendt til dig efter din bestilling.

Hvordan opretter jeg en Microsoft-konto?
Gå til https://signup.live.com/

Opret en konto til din organisation:

 • Brug samme mail, som er anvendt hos TechSoup.
 • Under punktet ’fødselsdag’ kan du vælge en vigtig dato for din organisation. (F.eks. dagen for organisationens oprettelse)
 • Skriv denne information ned. Hvis andre fra din organisation skal kunne logge på VLSC, vil dette gøre det nemmere for dem.
 • Du bliver bedt om at bekræfte din mailadresse; tjek din indbakke og klik på linket i mailen.
 • Du bliver nu sendt til Microsofts hjemmeside, hvor du skal indtaste dit kodeord igen.
 • Tryk på OK. Du bliver herefter bedt om at skrive din organisations-mail.


Jeg er logget på Microsofts VLSC, hvor er mit program?
Den software, du har bestilt til din organisation, finder du under fanen Downloads and keys/Overførsler og nøgler. Her er der en lang liste med programmer. Du kan bruge søgeboksen til at finde programmet (søg fx på Office), eller du kan gennemgå listen.

Hvis du er i tvivl om, hvilket program, der er det rigtige, så se produktbeskrivelsen på TechSoup.dk eller kontakt vores support. Vær opmærksom på, at der for nogle programmers vedkommende er valgfrihed mellem versioner – hvis du fx har bestilt Office Standard, kan du frit vælge, om det skal være 2013 eller 2016-versionen, du installerer, så længe, det er Standard-versionen (dvs. du kan ikke vælge Office Professional Plus).

Eksempler: Hvis du har bestilt standard versionen af office 2016 på dansk, vil filen du skal hente hedde 'Office Standard 2016 32 Bit Danish', og pro versionen på dansk vil hedde 'Office Professional Plus 2016 32 Bit Danish'.

Hvordan downloader jeg mit program?

 

Når du har fundet det rette program og har klikket på pilen for at hente, vil din download starte.

Nu har jeg downloadet mit program, men det er en .ISO fil. Hvad gør jeg med den?

De filer, du downloader på VLSC, er .ISO-filer, dvs. simulationer af en disk. Hvis du bruger Windows 8/8.1/10, eller du bruger Mac, kan du behandle .ISO-filen automatisk – se hvordan i næste spørgsmål.

Hvis ikke du bruger disse versioner af Windows eller en Mac, er det nødvendigt at brænde programmet på en disk eller at hente et program, der kan læse .ISO-filer (dette kan hentes gratis på nettet, fx Virtual CloneDrive). TechSoup.org har udarbejdet en omfattende guide til, hvordan du kan arbejde med din .ISO-fil. Den finder du her.

Jeg bruger Windows 8/8.1/10 eller en Mac. Hvad gør jeg med .ISO-filen?
Disse styresystemer er sat op til at kunne behandle .ISO filen automatisk.

 1. Klik på filen
  1. Hvis du bruger Windows, åbner du den med din stifinder eller explorer.
  2. I nogle tilfælde kan dette tage et par minutter.
 2. Når filen åbnes, kommer du ind i en mappe med filer. Her skal du køre programmet exe.
  1. På Mac kan du dobbeltklikke på .ISO filen, og den åbnes.
  2. I Windows åbnes der et nyt virtuelt drev, hvor filerne findes. Hvis du ikke automatisk bliver taget til drevet, kan du finde det i venstre side af din stifinder, under dit C: drev.
 3. Når du har dobbeltklikket på exe, starter din installation.


Jeg har fulgt TechSoup.org guiden og har åbnet .ISO filen. Hvad gør jeg nu?
Når din fil er åbnet, kan du dobbeltklikke på setup.exe, og starte din installationsprocessen. Følg de trin, som du normalt ville følge med en installation.
 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil installere programmer på andre PC’er/Macs end min egen?
Hvis du har købt licenser til installation på flere af organisationens maskiner, kan du bruge den samme fil til alle maskiner. For at installere på andre maskiner end din egen kan du fx:
- Gemme filen online (fx i Dropbox, Google Drev, Box eller OneDrive) og hente den ned på den maskine, du vil installere på.
- Brænde filen på en disk.
- Logge dig ind på VLSC på hver maskine, du vil hente filen til.

Der er kommet en ny version af mit program. Kan jeg opgradere?
Hvis der er kommet en ny version af det produkt, du har bestilt via TechSoup, kan du opgradere gratis, hvis det er under to år siden, du købte produktet, og hvis der er Software Assurance. Der er Software Assurance på størstedelen af Microsofts produktdonationer via TechSoup, og du kan se i produktbeskrivelsen, om det gælder dit produkt.

Du opgraderer ved at gå ind på Microsofts VLSC med det login, du brugte, da du downloadede programmet, og hente den nye version.

Jeg bliver bedt om at indtaste en nøgle - hvor finder jeg den?
Når du har downloadet dit program, vil du efter 30 dage blive bedt om at indtaste en produktnøgle. Den finder du på VLSC. Søg programmet frem i VLSC, som da du downloadede, og hent nøglen. 

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow