Kvantitet: Organisationer modtager en tildeling af softwaredonationer fra Microsoft, der bliver nulstillet hvert andet år. En organisations to-årige cyklus begynder med dens første donationsanmodning efter 27/7 2017. Efter to år starter en ny cyklus, og en ny tildeling bliver tilgængelig.

I løbet af den to-årige cyklus kan en organisation bestille:

 • Op til 50 af hvert donerede desktop-produkt eller CAL.
 • Op til 25 donerede Windows Server Standard.
 • Op til 5 donerede serverprodukter i alt, der ikke er Windows Server Standard.

Budget: Organisationer kan godkendes uanset størrelsen på deres årlige driftsbudget.

Kun for nonprofits og folkebiblioteker:

 • Donerede produkter er tilgængelige for nonprofit-organisationer, der lever op til TechSoups retningslinjer, og folkebiblioteker på Kulturstyrelsens liste over folkebiblioteker.
 • Microsoft forbeholder sig ret til at bevilge eller nægte en organisations anmodning på et hvilket som helst tidspunkt og med en hvilken som helst begrundelse.

Berettigede organisationstyper: Kun organisationer, hvis formål tjener lokalsamfundet, kan godkendes til Microsoft-donationer. Dette kan inkludere organisationer med følgende formål:

 • Hjælp og støtte til fattige
 • Fremme af uddannelse
 • Forbedring af social velfærd
 • Kulturbevarelse
 • Bevarelse eller genopretning af miljø
 • Fremme af menneskerettigheder
 • Etablering af civilsamfundsorganisationer

Organisationer, der ikke er berettigede: Ikke alle organisationer, der lever op til TechSoups godkendelseskriterier, er berettigede til Microsoft-donationer. Ikke-berettigede organisationer er fx:

 • Statslige eller kommunale institutioner eller styrelser.
 • Uddannelsesinstitutioner, herunder grundskoler, gymnasiale uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner, universiteter og handelshøjskoler.
 • Organisationer inden for sundhedsvæsenet, herunder hospitaler, sundhedsnetværk, sundhedsforsikringer, sundhedsydelser på ambulatorier, hjemmehjælp og –støtte, sundhedsforskning samt laboratorier. Undtagelser herfra er uafhængige nonprofit-organisationer med følgende formål: lokalsamfunds-, adfærds- og kvindeklinikker, hospices, akuttjeneste og redning samt blod-, væv- og organbanker.
 • Organisationer for profession og handel.
 • Professionelle eller semi-professionelle sportsorganisationer.
 • Politiske organisationer, fagforbund og lignende.
 • Refurbishers, der installerer software på maskiner, der er blevet istandsat med henblik på distribution eller donation til nonprofits og skoler. Besøg venligst Registered Refurbisher Program.
 • Biblioteker, der ikke er folkebiblioteker, herunder private biblioteker, skolebiblioteker, specialbiblioteker, militærbiblioteker samt biblioteker i offentlige styrelser.

Vilkår: Organisationer, der forespørger Microsoft-produkter, skal acceptere de til enhver tid gældende vilkår.

Ændringer: Microsoft forbeholder sig ret til at udvide eller ændre disse vilkår for berettigelse på ethvert tidspunkt og uden varsel.  

Anti-diskriminationspolitik: Microsoft værdsætter og respekterer individuelle og kulturelle forskelle og forpligter sig til at tilbyde et inkluderende miljø, der er velkommende og fri for diskrimination. Derfor kan organisationer ikke deltage i dette program, hvis de har en politik om eller til formål at diskriminere i ansættelse, aflønning, forfremmelse, fyring, pension, efteruddannelse, programmer og/eller services baseret på race, hudfarve, køn, nationalitet, religion, alder, handicap, kønsidentitet eller –udtryk, ægteskabelig status, graviditet, seksuel orientering, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller veteranstatus.   

FAQ: For yderligere information om Microsoftsressourcer til nonprofits og vilkår for berettigelse, se Microsofts Nonprofit FAQ.

Produktdistribution:

 • Produkter under dette program bliver udelukkende distribueret til berettigede organisationer og biblioteker, ikke individer.
 • Produkter er udelukkende beregnet til anvendelse for lønnede ansatte i organisationen samt ulønnede, fuldtidsækvivalente (FTE) ansatte, der har væsentlige daglige ledelsesmæssige, operationelle og fiduciære ansvarsområder, og som ikke anvender licenserne til at generere personlig indtægt. Frivillige, medlemmer og brugere i organisationen er ikke berettigede til at modtage nonprofit-licenser og –abonnementer.
 • Modtagende organisationer må ikke overføre eller videresælge Microsoft-produkter til andre organisationer, herunder partnerskabsorganisationer eller juridisk selvstændige søsterorganisationer.
 • Microsoft-produkter må ikke installeres på computere, der bortgives eller sælges til andre organisationer eller individer, ej heller som led i et velgørende program.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow