The Zoom Discount Programme

Browse Products

Zooms rabatprogram gennem TechSoup Danmark tilbyder video- og webkonferencer samt webinar og room connector-software til berettigede nonprofitorganisationer og folkebibklioter i Danmark.

Du kan anvende Zooms produkter til at kommunikere med kolleger, partnere, donorer, frivillige og andre interessenter i møder og webinars.

Berettigelse og restriktioner

Hvis din organisation er berettiget, kan den modtage et produkt med rabat inden for et regnskabsår (perioden 1/7 til 30/6).

Se venligst vores side om berettigelse og restriktioner for at se, om din organisation er berettiget til at modtage produkter gennem dette program.

Om Access to Discounted Rates

Når et produktnavn inkluderer "Access to Discounted Rates", betyder det, at produktet består af en særlig rabat på bestemte produkter eller services. Det vil sige, at når du har bestilt produktet på TechSoup Danmark og betalt administrationsgebyret, skal du også betale direkte til donations- eller rabatpartneren for produktet eller servicen. Du kan læse mere om størrelsen på denne betaling i produktbeskrivelsen. Disse priser er kun tilgængelige for berettigede nonprofitorganisationer og folkebiblioteker gennem TechSoup Danmark.