BitDefender begrænsninger

Restriktioner: 
 • Antal: Organisationer kan anmode om op til 50 brugerlicenser inden for et regnskabsår (1 juli - 30 Juni). Mængden af licenser kan anvendes på et produkt eller deles mellem flere produkter.
 • Budget: Organisationer med årlige driftsbudgetter på $ 1.4 millioner eller mindre er berettiget til produkter i dette program.
 • Kun for nonprofits og biblioteker: Produkter i dette program er kun tilgængelige for kvalificerede almennyttige organisationer, der kan godkendes i henhold til TechSoups retningslinjer. 
 • Organisationstyper: Følgende organisationsformer er ikke berettigede til at anmode om produkter i dette program:
  • Religiøse organisationer
  • Skoler
  • Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner
  • Visse sportsklubber og sociale klubber
  • Organisationer, der udelukkende arbejder med lovgivning og politik
  • Organisationer, der arbejder på at påvirke den offentlige holdning
 • Servicevilkår: Organisationer, der anmoder Bitdefender produkter, skal acceptere gældende servicevilkår.
 • Antidiskriminationspolitik: Organisationer, der går ind for, støtter eller udøver diskrimination på baggrund af alder, etnicitet, køn, national oprindelse, handicap, race, størrelse, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk baggrund er ikke berettiget til at deltage i dette program. Organisationer skal være villige og i stand til at attestere, at de ikke udøver diskrimination af nogle af disse grunde for at kunne modtage donationer.
 • Casestudie: Modtagende organisationer skal være villige og i stand til at give oplysninger til Bitdefender med henblik på at skabe et casestudie eller testimonial om dette program.
 • Produktdistribution:
  • Produkter under dette program uddeles kun til organisationer, ikke enkeltpersoner.
  • Modtagende organisationer må ikke overføre eller videresælge Bitdefenderprodukter.