Donerede produkter bliver distribueret under dette program til kvalificerede organisationer, ikke til individer.

 • Organisationer kan forespørge op til 10 abonnementer om året (1. juli til 30. juni)

 • Kun organisationer med et budget på 10 millioner USD eller mindre kan modtage denne donation.

 • Dette donationsprogram er tilgængeligt for organisationer, der kan godkendes til det på TechSoup Danmark.

Donationsprogrammet er ikke tilgængelig for følgende organisationstyper:
 • Politiske partier og organisationer, der arbejder med lovgivning

 • Organisationer, der udelukkende arbejder med fortalervirksomjed

 • Organisationer, der udelukkende arbejder med medlemsfordele.

 • Religiøse organisationer uden sekulære organiseringer. Sekulære organiseringer defineres som en organisation seperat fra kirken, der giver støtte til eller inkluderer mennesker uanset deres religiøse overbevisning, og som ikke missionerer for en bestemt trosretning.

 • Organisationer, der modtager donationer, skal være villige og i stand til at give Autodesk information til brg for en casehistorie eller et testimonial.

 • Organisationer kan ikke forespørge et Autodesk-produkt uden dispensation fra Autodesk Foundation, hvis de har købt et Autodesk-produkt inden for de seneste tre år.

 • Organisationer, der taler for, støtter eller praktiserer diskriminitation på baggrund af alder, etnicitet, køn, nationalitet, handicap, race, vægt, religion, seksuel orienteering eller socialøkonomisk baggrund kan ikke godkendes til at deltage i dette program. Organisationer skal kunne og ville bekræfte, at de ikke diskriminerer ud fra nogle af disse forhold, for at kunne deltage i programmet.

 • Autodesk har ret til at lukke licenser på et hvilket som helst tidspunkt hvis;

 • jeres organisation ikke lever op til godkendelseskriterierne som udelukkende besluttes af Autdesk og dennes strategiske partnere

 • jeres organisation ikke længere er godkendt på TechSoup, eller hvis Autodesk og TechSoup afslutter sit samarbejde

 • jeres organisation overfører eller sælger – eller forsøger at overføre eller sælge – et Autodesk-produkt

 • Autodesk-produkter må ikke overføres eller videresælges.

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow