Symantec Enterprise Restriktioner

  • Produkter, der doneres under dette program, vil udelukkende blive distribueret til godkendte organisationer, ikke til enkeltpersoner.
  • Godkendte organisationer kan forespørge op til to Symantec Enterprise-produkter inden for et år (1. juni - 30. juni). Der må forespørges op til 100 licenser af hvert Symantec Enterprise-produkt med undtagelse af Backup Exec-produkter, af hvilke der må forespørges 1 licens.
  • Godkendte organisationer skal have et årligt driftsbudget på mindre end $10 million USD for at være berettigede til donationer.
  • Denne donation er tilgængelig for organisationer, der er §8A-godkendte eller hvis vedtægter kan godkendes efter TechSoups retningslinjer.
  • Dette donationsprogram er ikke tilgængeligt for visse studenterorganisatoiner, faglige organisationer, visse sociale klubber, organisationer der udelukkende beskæftiger sig med politisk påvirkning og lobbyarbejde samt religiøse organisationer (sociale projekter undtaget).
  • Organisationer, der taler for, støtter eller praktiserer diskrimination på baggrund af alder, etnicitet, køn, nationalitet, handicap, race, støtrelse, religiøs overbevisning, seksuel orientering eller socioøkonomisk baggrund kan ikke godkendes til dette program. Organisationer skal være villige og i stand til at bevise, at de ikke diskriminerer ud fra nogle af disse faktorer for at kunne modtage donationer.
  • Symantecprodukter må ikke bruges i landene Cuba, Iran, North Korea, Sudan og Syrien - dette gælder også ved gennemrejse.
  • Symantecprodukter må ikke overføres eller videresælges.