• Produkter, der doneres under dette program, vil udelukkende blive distribueret til godkendte organisationer, ikke til enkeltpersoner.
  • Hvis din organisation kan godkendes, kan I modtage 1 license i alt af Norton Security inden for et år (1. juli - 30. juni).
  • Godkendte organisationer skal have et årligt driftsbudget på mindre end $10 million USD for at være berettigede til donationer.
  • Denne donation er tilgængelig for organisationer, der er §8A-godkendte eller hvis vedtægter kan godkendes efter TechSoups retningslinjer.
  • Dette donationsprogram er ikke tilgængeligt for visse studenterorganisatoiner, faglige organisationer, visse sociale klubber, organisationer der udelukkende beskæftiger sig med politisk påvirkning og lobbyarbejde samt religiøse organisationer (sociale projekter undtaget).
  • Organisationer, der taler for, støtter eller praktiserer diskrimination på baggrund af alder, etnicitet, køn, nationalitet, handicap, race, støtrelse, religiøs overbevisning, seksuel orientering eller socioøkonomisk baggrund kan ikke godkendes til dette program. Organisationer skal være villige og i stand til at bevise, at de ikke diskriminerer ud fra nogle af disse faktorer for at kunne modtage donationer.
  • NortonLifeLockprodukter må ikke bruges i landene Cuba, Iran, North Korea, Sudan og Syrien - dette gælder også ved gennemrejse.
  • NortonLifeLockprodukter må ikke overføres eller videresælges.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundesupport for TechSoup Danmark kunder. Besøg {link_name}arrow